Wieloobszarowa rozmyta regulacja PID mocy reaktora jądrowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wieloobszarowa rozmyta regulacja PID mocy reaktora jądrowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono wieloobszarowy regulator rozmyty z lokalnymi regulatorami PID dla sterowania mocą reaktora jądrowego typu PWR. Wykorzystano model matematyczny o parametrach skupionych reaktora PWR obejmujący procesy generacji i wymiany ciepła oraz efektów reaktywnościowych. Nastawy lokalnych regulatorów PID zostały dobrane w sposób optymalny, minimalizując całkowy wskaźnik jakości ISE. Na przykładzie pokazano że zastosowane rozwiązanie może poprawić jakość pracy układu sterowania.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola strony 1279 - 1284,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Puchalski B., Rutkowski T., Duzinkiewicz K.: Wieloobszarowa rozmyta regulacja PID mocy reaktora jądrowego// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 12 (2013), s.1279-1284
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi