Wieloparametryczne, matematyczne modele zastępcze układów mikrofalowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wieloparametryczne, matematyczne modele zastępcze układów mikrofalowych

Abstrakt

Artykuł przedstawia technikę tworzenia wieloparametrycznych modeli zastępczych układów mikrofalowych na podstawie wyników analizy pełnofalowej, wykorzystującą interpolację wymierną funkcji wielu zmiennych. Powstały problem interpolacyjny rozwiązywany jest metodą najmniejszych kwadratów. Procedura tworzenia modelu jest w pełni zautomatyzowana, adaptacyjnie dobieranie są zarówno położenia próbek jak i rząd modelu. Dołączone są przykłady pokazujące dokładność modeli oraz efektywność proponowanej metody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Balewski Ł., Lamęcki A., Mrozowski M.: Wieloparametryczne, matematyczne modele zastępcze układów mikrofalowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi