Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), Polichlorowane bifenyle (PCB), Lotne związki organiczne (VOC),Pestycydy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), Polichlorowane bifenyle (PCB), Lotne związki organiczne (VOC),Pestycydy.

Abstrakt

W raporcie (2 wersje językowe) przedstawiono wyniki badań dorzecza rzeki Odry w ramach Międzynarodowego Programu Badań Odry (IOP) realizowanego w okresie 1997-2000 przez 12 jednostek badawczych z Polski i Niemiec. Badania były finansowane przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Badaniom poddawano próbki wody, osadów dennych oraz zawiesiny pobierane w trakcie 8 kampanii w całym dorzeczu rzeki Odry (98 punktów pomiarowych).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zanieczyszczenie rzeki Odry. Wyniki Międzynarodowego Projektu Odra (IOP). strony 44 - 50
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J., Biernat J., Wolska L.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), Polichlorowane bifenyle (PCB), Lotne związki organiczne (VOC),Pestycydy.// Zanieczyszczenie rzeki Odry. Wyniki Międzynarodowego Projektu Odra (IOP)./ ed. A.K. Meyer Hamburg: Univ. Hamburg, 2003, s.44-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi