Wielopoziomowy system diagnostyki konstrukcji. Badania eksperymentalne na płycie stalowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielopoziomowy system diagnostyki konstrukcji. Badania eksperymentalne na płycie stalowej

Abstrakt

Celem pracy jest zweryfikowanie przydatności systemu wykrywania uszkodzeń bazującego na sieciach neuronowych i testach dynamicznych. Analizowanie są dwa poziomy dynamicznego badania konstrukcji. Pierwszy poziom zakłada wykorzystanie drgań środowiskowych, zaś drugi wykorzystuje drgania wywołane siłami o znanych amplitudach i ma na celu szczegółową ocenę stalowej płyty. Uszkodzenie symulowano przez umieszczenie dodatkowej masy w kilku miejscach na powierzchni płyty. Danymi wejściowymi do sieci neuronowej są postacie drgań konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2, Konstrukcje budowlane i inżynierskie strony 547 - 554
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Wilde K., Dudek M., Hirsz M., Rucka M.: Wielopoziomowy system diagnostyki konstrukcji. Badania eksperymentalne na płycie stalowej// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2, Konstrukcje budowlane i inżynierskie/ ed. pr. zbior. pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2007, s.547-554
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi