Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski. Scenariusz lekcji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski. Scenariusz lekcji.

Abstrakt

W publikacji przedstawiono eksperymentalny, przykładowy scenariusz dotyczący tematyki dziedzictwa kulturowego na przykładzie wsi żuławskiej w krajobrazie (Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski). Prezentuje regionalną architekturę drewnianą Żuław Delty Wisły oraz związane z nią dziedzictwa kulturowe. Scenariusz opatrzony jest komentarzem dydaktycznym poruszanej problematyki, wskazuje na efekty kształcenia oraz podaje przykładowe zadania tematyczne, projektowe oraz eksperymentalne wraz z rozwiązaniami. W scenariuszu opisano również metody dydaktyczne (metody pracy i forma zajęć) oraz środki dydaktyczne potrzebne do osiągnięcia przyjętych celów. Przyjęta metodologia stanowi nowatorskie podejście do przedstawianych zagadnień i ma na celu budowanie świadomości dziedzictwa kultowego mieszkańców regionu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W cieniu domów. Opowieści o Żuławskich domach podcieniowych. strony 84 - 89
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Borucka J.: Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski. Scenariusz lekcji.// W cieniu domów. Opowieści o Żuławskich domach podcieniowych./ ed. Agnieszka Jastrzębska Elbląg: Centrum Spotkań Europejskich "Swiatowid" w Elblągu, 2014, s.84-89
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi