Wind tunnel experiments and numerical analysis of the wind load on double-shell cylindrical, vertical tanks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wind tunnel experiments and numerical analysis of the wind load on double-shell cylindrical, vertical tanks

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych w tunelu aerodynamicznym oraz symulacji komputerowych obciążenia wiatrem pionowych, walcowych zbiorników dwupłaszczowych z dachem pływającym. W badaniach modelowych analizowano wpływ rozstawu między płaszczami zbiornika na wartość i rozkład współczynnika ciśnienia na płaszczach oraz dachu pływającym. Wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych w programie Fluent porównano z wynikami badań modelowych w tunelu aerodynamicznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Ocel'ové Konštrukcie a Mosty 2006 : 21. česká a slovenská medzinárodná konferencia : zbornik referátov = Steel Structures and Bridges 2006 : 21 Czech and Slovak International Confernce : proceedings, Bratislava, Slovakia, September 20-23, 2006 strony 219 - 224
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Perliński A.: Wind tunnel experiments and numerical analysis of the wind load on double-shell cylindrical, vertical tanks// Ocel'ové Konštrukcie a Mosty 2006 : 21. česká a slovenská medzinárodná konferencia : zbornik referátov = Steel Structures and Bridges 2006 : 21 Czech and Slovak International Confernce : proceedings, Bratislava, Slovakia, September 20-23, 2006/ ed. ed. Rudolf Aroch. Bratislava: Slov. Univ.f Technol., 2006, s.219-224
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi