Wireless paging system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wireless paging system

Abstrakt

Assistance to patients at hospitals and nursing homesoften encounters problems related to obtaining information onthe current needs of the patient. Traditionally, patient informshospital stuff by wire and wireless paging systems. WirelessPaging Systems allow one to overcome the limitations of theirwire counterparts, which include high installation costs (cabling)and lack of patient mobility. The main difference betweenpresented Wireless Paging System and its counterparts at themarket is the number of information medical personnel mayreceive. Information about the condition of patients throughoutthe facility via radio transmitters is collected in a database anddisplayed directly on the touch panel of the PC workstation. Thesystem is fully scalable allowing thousands of patients to beserved by medical personnel.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 135 - 138,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bizewski K., Mendalka M., Nyka K., Kulas Ł.: Wireless paging system// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., (2010), s.135-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi