Wirtualne przedmieścia = Virtual suburbs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wirtualne przedmieścia = Virtual suburbs

Abstrakt

W miarę rozwoju miasta w obszar podmiejski wkraczają nie tylko nowe tereny mieszkaniowe, ale także funkcje komercyjne jak obiekty handlowe, czy sportowe. Dla osób zbliżających się do terenów zurbanizowanych przedmieście stanowi bramę wjazdową do miasta. Z tego względu powszechne jest lokalizowanie w tym obszarze różnego typu billboardów, które poprzez reklamę zapraszają do skorzystania z oferty proponowanej przez miasto. Coraz częściej billboardy wspomagane są przez technologie informacyjne, przykuwając uwagę zmienną, cyfrową emisją. Co istotne, ewoluuje także sposób lokalizacji multimedialnych projekcji poprzez ich integrację ze strukturą architektoniczną. W artykule zostanie omówiony potencjał wykorzystywania fasad multimedialnych w komercyjnej strefie przedmieść. Analiza przypadków pozwoli odczytać sferę "miasta nie - miasta" nie tylko jako obszar pomiędzy miastem a wsią, ale także strefę wspólną pomiędzy rzeczywistą i wirtualną przestrzenią. Ponadto, przebadana zostanie także relacja pomiędzy inteligencją przestrzeni a percepcją użytkownika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Odnowa krajobrazu miejskiego - Urban Landscape Renewal 5 strony 495 - 503
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Życzkowska K.: Wirtualne przedmieścia = Virtual suburbs// Odnowa krajobrazu miejskiego - Urban Landscape Renewal 5/ ed. ed. Anna Sulimowska - Ociepka, Politechnika Śląska. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010, s.495-503
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi