Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

Abstrakt

Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gierszewski T., Jopyk M.: Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6. // . -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi