Witryna inrenetowa w funkcjonowaniu szkoły - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Witryna inrenetowa w funkcjonowaniu szkoły

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania witryn internetowych w środowisku edukacyjnym. Przeanalizowano aspekty zarówno natury technologicznej jak i informacyjnej. Zaprezentowano technologie informatyczne i internetowe zorientowane na tworzenie witryn www. Przeanalizowano potrzeby funkcjonalne dla witryn szkolnych i edukacyjnych. Zwrócono uwagę na ich ukierunkowanie na grupy odbiorcze. Pokazano reprezentatywne przykłady witryn zrealizowanych w praktyce i wyciągnięto wnioski natury ogólnej. Podkreślono rolę witryn edukacyjnych w nowoczesnej rzeczywistości XXI wieku oraz podano szereg wytycznych, stanowiących zbiór dobrych praktyk dla twórców tego typu witryn.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Edukacja w społeczeństwie ''ryzyka''. 2 Bezpieczeństwo jako wartość. strony 248 - 253
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Brudło P., Ratajczak T.: Witryna inrenetowa w funkcjonowaniu szkoły// Edukacja w społeczeństwie ''ryzyka''. 2 Bezpieczeństwo jako wartość./ ed. red. nauk. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007, s.248-253
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi