Wizualizacja w języku VRML przemieszczania się ryb pelagicznych w wiązce echosondy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wizualizacja w języku VRML przemieszczania się ryb pelagicznych w wiązce echosondy.

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję tworzenia wirtualnego echogramu z danych pomiarowych pochodzących z przeszukiwań akustycznych. Wykorzystując wbudowane mechanizmy języka VRML zobrazowano proces przemieszczania się ryb wraz z jednoczesną analizą echa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 1 - 7,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bikonis K., Moszyński M.: Wizualizacja w języku VRML przemieszczania się ryb pelagicznych w wiązce echosondy. // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.1-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi