Właściwości betonu impregnowanego kompozycjami epoksydowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości betonu impregnowanego kompozycjami epoksydowymi

Abstrakt

Zabezpieczając powierzchnię betonu przez impregnację w obiektach drogowych i mostowych, można w znacznym stopniu ograniczyć proces przenikania gazów i cieczy, a tym samym zapobiegać destrukcji. Przedmiotem opracowania jest wpływ własności materiałów impregnacyjnych na właściwości i trwałość betonu. Szczególną uwagę w przeprowadzonych badaniach skierowano na skład kompozycji żywicznych. Sporządzono 160 impregnatów, spośród których wybrano kompozycje spełniające określone kryteria: lepkość, gęstość, głębokość wnikania, czas żelowania. W ocenie efektywności nowych środków ochronnych, przeprowadzono porównanie własności fizycznych próbek impregnowanych oraz nieimpregnowanych, poddanych działaniu środowiska agresywnego.Badania zostały przeprowadzone w Laboratorium Katedry Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu Politechniki Gdańskiej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Roads and Bridges - Drogi i Mosty strony 59 - 80,
ISSN: 1643-1618
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kurpińska M.: Właściwości betonu impregnowanego kompozycjami epoksydowymi// Drogi i Mosty. -., nr. nr 1-2 (2011), s.59-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi