Właściwości dynamiczne elektrody woltamperometrycznej w dziedzinie częstotliwości i koncepcja metody ich wyznaczenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości dynamiczne elektrody woltamperometrycznej w dziedzinie częstotliwości i koncepcja metody ich wyznaczenia

Abstrakt

W artykule przeanalizowano zasadę pracy elektrody woltamperometrycznej. Z przeprowadznej analizy wynika, że elektroda woltamperometryczna w przypadku oznaczeń małych stężeń jest przetwornikiem I rzędu. Jej właściwości metrologiczne określa czułość, stała czasowa i częstotliwość graniczna. W artykule zaproponowano metodę pomiaru parametrów dynamicznych na podstawie pomiaru prądu granicznego reakcji elektrochemicznj przebiegajacej na powierzchni badanej elektrody.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metrologia dziś i jutro - 2011 strony 79 - 93
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Suchocki K.: Właściwości dynamiczne elektrody woltamperometrycznej w dziedzinie częstotliwości i koncepcja metody ich wyznaczenia// Metrologia dziś i jutro - 2011/ ed. red. nauk. W. Walendziuk, J. Jakubiec, M. Świercz. - Politechnika Białostocka. Białystok: Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2011, s.79-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi