Właściwości elastomerów poliuretanowych otrzymanych z prepolimerów zawierających glikolizaty - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości elastomerów poliuretanowych otrzymanych z prepolimerów zawierających glikolizaty

Abstrakt

Zaprezentowano wyniki badań elastomerów poliuretanowych otrzymanych z prepolimerów zsyntezowanych z MDI i glikolizatów. Jako przedłużaczy prepolimerów zastosowano dwyfunkcyjne środki chemiczne różniące się masą cząsteczkową. Elastomery poddano badaniom derywatograficznym w których wyznaczono temperatury spadków masy o 5 i 10% oraz scharakteryzowano ich właściwości mechaniczne w warunkach statycznych i dynamicznych (metoda DMA)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010 strony 203 - 206
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Datta J., Haponiuk J.: Właściwości elastomerów poliuretanowych otrzymanych z prepolimerów zawierających glikolizaty// Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010/ ed. pod zbiorowa pod red. T. Spychaja, S. Spychaj. - ZUT. Szczecin: Wydaw. UZUT, 2010, s.203-206
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi