Właściwości elektryczne szkło-ceramiki zawierającej ferroelektryczną fazę BiV - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości elektryczne szkło-ceramiki zawierającej ferroelektryczną fazę BiV

Abstrakt

Kompozyty szklano - ceramiczne zawierające nanokryształy posiadają właściwości fizyczne, które nie są możliwe do uzyskania w innych materiałach. Dzięki możliwości wytworzenia szkło - ceramik posiadających kryształy o różnej wielkości (nano, mikro...) i różnorodnego typu, można w istotny sposób kontrolować właściwości elektryczne takich materiałów. Stała dielektryczna faz ferroelektrycznych jest bardzo wrażliwa na zmiany rozmiarów cząstek i ziaren oraz zmiany w strukturze aglomeratów, domen i granic ziaren. Z tego powodu wielkość kryształów i ziaren jest decydująca o parametrach ferroelektrycznych faz szklano - krystalicznych [Al-Assiri M.S. i in. 2009]. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się przezroczyste szkło - ceramiki zawierające nanokryształy fazy ferroelektrycznej, ze względu na ich obiecujące właściwości elektrooptyczne i nieliniowe właściwości optyczne (NLO), takie jak generowanie drugiej harmonicznej (SHG) [Al-Assiri M.S. i in. 2009]. Przykładem nietypowej ceramiki ferroelektrycznej, która wyróżnia się ze względu na swoją perowskitową strukturę i znaczące przewodnictwo jonowe jest krystaliczny wanadan bizmutu. W prezentowanej pracy zajmę się przeglądowym opisem właściwości elektrycznych mało przebadanego kompozytu opartego na ceramice wanadowo - bizmutowej (BiV) i szkle boranowo - strontowym (SBO).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : NOWE TRENDY W NAUKACH INŻYNIERYJNYCH 4. - T. I strony 121 - 127
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Szreder N.: Właściwości elektryczne szkło-ceramiki zawierającej ferroelektryczną fazę BiV// W : NOWE TRENDY W NAUKACH INŻYNIERYJNYCH 4. - T. I/ ed. pod red. M. Kuczera Kraków: CREATIVETIME, 2013, s.121-127
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi