Właściwości fizyczne frakcji łoju oraz ich mieszanek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości fizyczne frakcji łoju oraz ich mieszanek

Abstrakt

Badano frakcje łoju oraz mieszanki tłuszczowe zawierające te frakcje. W badanych tłuszczach oznaczano zawartość fazy stałej metodą pNMR. Stosowano różne metody termostatowania tłuszczów przed analizą. Wyznaczono również charakterystyki topnienia wybranych tłuszczów, stosując podobne procedury termostatowania jak w przypadku metody NMR. Wydłużenie czasu chłodzenia w temp. 0 st.C wpływało na wzrost zawartości fazy stałej. Im niższa temperatura topnienia frakcji, tym wpływ ten był większy. Mieszanka stearyny łojowej z ciekłym olejem rzepakowym (1:1) posiadała bardzo płaską charakterystykę zawartości fazy stałej od temperatury, przy czym zastosowana procedura termostatowania nie miała wpływu na zawartość fazy stałej.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pawłowicz R.: Właściwości fizyczne frakcji łoju oraz ich mieszanek// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi