Właściwości glikolizatów oraz zsyntezowanych z nich poliuretanów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości glikolizatów oraz zsyntezowanych z nich poliuretanów

Abstrakt

Celem pracy było otrzymanie glikolizatów, jako półproduktów do syntezy poliuretanów. Glikolizaty otrzymywano w reakcji odpadowej miękkiej pianki poliuretanowej (PU) z glikolem butylenowym (GB) przy stosunkach GB : PU wynoszących 2:1, 1:1, 1:2, 1:5, 1:8 i 1:10. W reakcji stosowano katalizatory metaloorganiczne. Otrzymane związki scharakteryzowano poprzez oznaczenie lepkości (wiskozymetrem Brookfield'a), gęstości (piknometrem) oraz liczby hydroksylowej (alkacymetrycznie) (Tabela 1). Z uzyskanych półproduktów syntetyzowano poliuretany metodą dwuetapową. Prepolimery o stężeniu [NCO] ok. 10 i 12% otrzymywano z 4,4'- diizocyjanianudifenylometanu (MDI) oraz oligo(adypinianu butylenowo-etylenowego)diolu (Poles 55/20) i przedłużano glikolizatami lub ich mieszaninami z glikolem butylenowym Właściwości termomechaniczne polimerów uretanowych zmierzono metodą DMTA (Rys 1), a mechaniczne zbadano przy użyciu maszyny wytrzymałościowej FPZ100/1 (Tabela 2).

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Datta J., Pniewska K.: Właściwości glikolizatów oraz zsyntezowanych z nich poliuretanów// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi