Właściwości gruntów stabilizowanych spoiwami drogowymi w różnym czasie pielęgnacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości gruntów stabilizowanych spoiwami drogowymi w różnym czasie pielęgnacji

Abstrakt

W artykule autorzy szukają odpowiedzi na postawionych sobie szereg pytań, m.in.: czy istnieją środki o właściwościach podobnych do spoiwa, jakim jest cement? Czy konieczna jest wymiana gruntów w sytuacji, gdy stabilizacja tradycyjnymi spoiwami nie zdaje egzaminu? Jakie metody badawcze powinny być zastosowane do określenia przydatności poszczególnych spoiw?

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 74 - 78,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Cyske W., Jałoszyński B.: Właściwości gruntów stabilizowanych spoiwami drogowymi w różnym czasie pielęgnacji// Magazyn Autostrady. -., nr. 4 (2011), s.74-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi