Właściwości magneto-akustyczne degradowanych próbek stali 13HMF oraz P91 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości magneto-akustyczne degradowanych próbek stali 13HMF oraz P91

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 1 - 7,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Kowalewski Z.: Właściwości magneto-akustyczne degradowanych próbek stali 13HMF oraz P91// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., (2012), s.1-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi