WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE TWORZYWA PET – PRZEGLĄD LITERATURY - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE TWORZYWA PET – PRZEGLĄD LITERATURY

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano wpływ budowy mikrostrukturalnej jak i warunków otoczenia na odpowiedź mechaniczną tworzywa PET. Z mikroskopowego punktu widzenia na mechaniczne i termiczne właściwości tworzywa PET największy wpływ mają procesy orientowania i krystalizowania tworzywa. W ujęciu makroskopowym właściwości mechaniczne są ujmowane za pomocą parametrów uzyskanych z odpowiedzi mechanicznych na zadane wymuszenia (np. badań lepkościowych oraz badań na maszynach wytrzymałościowych przy jednoosiowym i dwuosiowym rozciąganiu). Makroskopowe parametry mechaniczne w samej swojej istocie uśredniają odpowiedź mikrostruktury na zadane wymuszenie. W artykule opisano właściwości mechaniczne tworzywa PET uwzględniając wpływ temperatury, odkształcenia, prędkości odkształcenia, masy cząsteczkowej i sposobu odkształcania. Omówienie sporządzono na podstawie zebranych danych literaturowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW strony 567 - 576
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wawrzyniak P.: WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE TWORZYWA PET – PRZEGLĄD LITERATURY// ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW/ ed. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech Kraków: CREATIVETIME, 2015, s.567-576
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi