Właściwości mechaniczne tworzywa PET - przegląd literatury - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości mechaniczne tworzywa PET - przegląd literatury

Abstrakt

The article describes the influance of the microstructure and environment conditions on the mechanical properties of PET material. From the microskopic point of view, mechanical and thermal properties of PET material have the biggest influance on orientation and crystallization processes of material. From the macroskopic point of view mechanical properties can be described by parameters derived from strees-strain mechanical answers (e.g. from viscosity testing and/or from uniaxial and biaxial stretching tests). Macroscopic mechanical properties average the material microstructure answer to the external force. The article desribes the mechanical properties of PET taking into account the influance of temperature, strain, strain rate, molecular weight and method of deformation. The discussion was prepared on the basis of the collected litarature data.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technical Issues strony 54 - 67,
ISSN: 2392-3954
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wawrzyniak P.: Właściwości mechaniczne tworzywa PET - przegląd literatury// Technical Issues. -., nr. 1 (2015), s.54-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi