Właściwości podłoża gruntowego jako czynnik determinujący proces inwestycyjny farmy wiatrowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości podłoża gruntowego jako czynnik determinujący proces inwestycyjny farmy wiatrowej

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis usterek i uszkodzeń fundamentu kołowegowieży turbinyelektrowni wiatrowej spowodowanych lokalnym osłabieniem podłoża gruntowego, będących następstwem błednego, na etapie prac przygotowawczychrozpoznania warunków gruntowychw stosunku do warunków rzeczywistych, zweryfikowanych na etapiewznoszenia obiektu. W czasie realizacji fundamentu nastąpiło jego zalanie woda gruntowąspowodowane wyłamaniem dna wykopu. W artykule omówiono niedoskonałosci przyjętego rozwiązania projektowego oraz przedstawiono propozycje naprawy polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz konstrukcji fundamentu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 39 - 42,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M., Majewski T.: Właściwości podłoża gruntowego jako czynnik determinujący proces inwestycyjny farmy wiatrowej// Przegląd Budowlany. -., nr. 3 (2014), s.39-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi