Właściwości solubilizujące i emulgujące surfaktantów niejonowych w kontekście remediacji gruntów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości solubilizujące i emulgujące surfaktantów niejonowych w kontekście remediacji gruntów

Abstrakt

Niejonowe związki powierzchniowo czynne mogą być wykorzystane do usuwania hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych z gleby dzięki zdolnościom do solubilizowania i emulgowania. Zbadano solubilizację micelarną i emulgowanie tetrachloroetylenu i dodekanu w roztworach oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych oraz oksyetylenowanych alkilofenoli. Obserwowano spadek efektywności solubilizacji obu zanieczyszczeń ze wzrostem HLB surfaktantu. W obu przypadkach zaobserwowano także tendencję do pogorszenia stabilności emulsji ze wzrostem HLB surfaktantu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr 85, strony 1346 - 1348,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pastewski S., Hallmann E., Mędrzycka K.: Właściwości solubilizujące i emulgujące surfaktantów niejonowych w kontekście remediacji gruntów// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 85., nr. nr 8-9 (2006), s.1346-1348
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi