Własność prywatna - moralne i niemoralne aspekty posiadania w kontekście gospodarki wolnorynkowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Własność prywatna - moralne i niemoralne aspekty posiadania w kontekście gospodarki wolnorynkowej

Abstrakt

Przedmiotem artykułu w monografii stanowią rozważana związane z moralnymi i niemoralnymi aspektami posiadania w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Analizie poddano kwestie związane z posiadaniem, własnością, zyskiem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Homo Naturalis : Człowiek, przyrpda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego strony 233 - 239
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lechman E.: Własność prywatna - moralne i niemoralne aspekty posiadania w kontekście gospodarki wolnorynkowej// Homo Naturalis : Człowiek, przyrpda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego/ ed. pod red. nauk. R. Masztalskiego. Wrocław: Oficyna Wydaw.. Politechniki Wrocławskiej, 2010, s.233-239
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi