Własności wybranych połączeń zgrzewanych wybuchowo. Properties of selected explosive welded joints. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Własności wybranych połączeń zgrzewanych wybuchowo. Properties of selected explosive welded joints.

Abstrakt

Badania przeprowadzone w Katedrze Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa obejmowały określenie własności (głównie wytrzymałościowych) szeregu par zgrzanych metali, zarówno w stanie surowym (po zgrzaniu) jak i w niektórych przypadkach, po obróbce cieplnej lub plastycznej. W niniejszej publikacji omówione zostaną tylko niektóre z nich, te które znaj-dują lub mogą znaleźć praktyczne zastosowania i jednocześnie są niezbyt często prezentowane w dostępnej literaturze. Połączenia, które wykorzystano w badaniach, zgrzewano przy optymal-nych parametrach, których zakres wyznaczano dla każdej pary metali w oparciu o zaprezento-wane niżej kryterium doboru parametrów zgrzewania wynikające ze związku pomiędzy budową połączeń a ich własnościami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Skoblik R., Walczak W.: Własności wybranych połączeń zgrzewanych wybuchowo. Properties of selected explosive welded joints.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi