Włókna i kompozyty aramidowe - możliwości i ograniczenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Włókna i kompozyty aramidowe - możliwości i ograniczenia

Abstrakt

W pracy przedstawiono budowę i zastosowania nowoczesnych włókien poliparafenylenotereftalamidu PPTA znanych pod nazwą handlową Kevlar firmy Du Pont , rozsławionych dzięki zastosowaniom w produkcji kamizelek kuloodpornych. Przedstawiono zastosowania tych włókien jako wzmocnień w zaawansowanych kompozytach polimerowych , między innymi dla okrętownictwa. Ograniczeniem w wykorzystaniu tych kompozytów jest ich słaba wytrzymałość na sciskanie i podatność na degradację środowiskową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Imielińska K., Wojtyra R.: Włókna i kompozyty aramidowe - możliwości i ograniczenia// Materiały i Technologie.. -., nr. nr 4=4 (2006), s.112-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi