Wnioskowanie z różnych źródeł osobników w systemie RKaSeA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wnioskowanie z różnych źródeł osobników w systemie RKaSeA

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję zarządzania wiedzą asercjonalną zastosowaną w systemie zarządzania wiedzą RKaSeA. Koncepcja ta traktuje opis świata jako zbiór osobników. Dzięki temu udało się objąć nią również mechanizmy obsługi reguł oraz mechanizm pozyskiwania wiedzy z zewnętrznych źródeł danych. Mechanizmy te sa traktowane jako dodatkowe typy źródeł osobników.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE nr 31, strony 89 - 103,
ISSN: 1731-2264
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W., Zawadzka T.: Wnioskowanie z różnych źródeł osobników w systemie RKaSeA// STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. -Vol. 31., nr. Nr 2A (89) (2010), s.89-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi