Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych

Abstrakt

W artykule wskazano na szczególną rolę wody w tworzeniu przestrzeni publicznej wysokiej jakości, co potwierdzają badania przypadków transformacji obszarów poprzemysłowych. Liczne tego typu przykłady pozwalają dowieść, że zastosowanie wody w kreowaniu struktur miejskich może być czynnikiem podnoszącym ich jakość. Rozwiązania, w których uwzględniono zastosowanie elementów wodnych, wpisują się także we współczesne tendencje w kształtowaniu przestrzeni publicznych, przejawiające się w poszukiwaniu ich ciągłości.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych strony 167 - 178
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Burda I.: Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych// Problemy kształtowania przestrzeni publicznych/ ed. red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Urbanista, 2010, s.167-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi