Wodociągi Gdyni, (1911-1961) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wodociągi Gdyni, (1911-1961)

Abstrakt

Monografia zawiera informacje faktograficzne o procesie tworzenia i eksploatacji wodociągów w latach 1911 – 1961: wiejskiego (Oksywie), osiedlowego (Kamienna Góra), miejskiego (Śródmieście, Grabówek)) oraz grupowego na obszarze Wielkiej Gdyni. Dla każdego wodociągu udokumentowano przebieg prac organizacyjno-przygotowawczych, koncepcje projektowe i wykonane roboty budowlano-instalacyjne. Zagadnienia techniczne przedstawiono na tle przemian społeczno-demograficznych, a także uwarunkowań gospodarczo-finansowych miasta. Dodatkowo zdiagnozowano przyczyny nierentowności budowy i eksploatacji wymienionych wodociągów. Wiele miejsca poświęcono budowniczym wodociągu miejskiego i grupowego wraz z biografiami profesorów Karola Pomianowskiego i Mieczysława Michalskiego. Ponadto rozpoznano rozbudowę struktury i eksploatację wodociągu grupowego podczas okupacji niemieckiej i powojennego piętnastolecia. W uzupełnieniu narracji historycznej o wodociągu grupowym w Gdyni scharakteryzowano aktualny stan techniczny i obecnie pełnioną funkcję przez przedwojenne obiekty wodociągowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Wodociągi Gdyni, (1911-1961). : Wydawnictwo Bernardinum, 2022.511 s. ISBN 978-83-8127-814-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi