Wodór w stalach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wodór w stalach

Abstrakt

Artykuł stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia niszczenia wodorowego metali. W pracy scharakteryzowano wodór jako pierwiastek, opisano jego własności oraz postaci, w których występuje. Skupiono się na źródłach pochodzenia wodoru, mechanizmach oraz przebiegu procesu jego wnikania, transportu i pułapkowania w stalach.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II strony 239 - 242
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Świerczyńska A.: Wodór w stalach// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.239-242
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi