Wody opadowe, aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wody opadowe, aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Abstrakt

W oparciu o ustalenia specjalistycznej konferencji przedstawiono podstawowe problemy związane z rozsądnym zagospodarowaniem wód opadowych. Braki jednoznacznych regulacji prawnych w tym określenia odpowiedzialności, niemożlliwość dostataecznie wiarygodnej oceny ilościowej oraz szczególna złożoność ssytemów narzucają konieczność poszukiwanie akceptowalnych rozwiązań. Problem dynamiczności rozwoju zjawisk meteorologicznych, szczególna ekspozyjcja zjawisk ekstremalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 29, strony 167 - 0,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Wody opadowe, aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 29., nr. nr 3 (2008), s.167-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi