Wody spływne jako źródło zanieczyszczeń środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wody spływne jako źródło zanieczyszczeń środowiska

Abstrakt

Największy udział w dostawie zanieczyszczeń z atmosfery do powierzchni ziemi w regionach położonych w znacznych odległościach od źródeł emisji ma depozycja mokra. Opady atmosferyczne, będące produktem kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze, na skutek adiabatycznego ochładzania sie powietrza, opadają na powierzchnię ziemi. Jedną z ważniejszych form opadów są wody spływne (inaczej - ścieki opadowe lub wody opadowe spływające). Powstają one w wyniku zmywania przez deszcz lub śnieg zanieczyszczeń z dachów, arterii komunikacyjnych, obszarów rolniczych i leśnych. W dużym procencie wody spływne dostają się wraz z zawartymi w nich związkami toksycznymi do wód powierzchniowych i gruntowych, które mogą stanowić żródło wody pitnej. Pojawiła się więc konieczność stałego monitorowania zachodących w środowisku atmosferycznym zmian spowodowanych działalnością człowieka.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż.: Wody spływne jako źródło zanieczyszczeń środowiska// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi