Wody spływne z dachów budynków - źródło informacji o poziomie antropopresji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wody spływne z dachów budynków - źródło informacji o poziomie antropopresji

Abstrakt

W pracy przedstawiono podział oraz charakterystykę wód spływnych. Przedstawiono główne grupy zanieczyszczeń, które są oznaczane w wodach spływnych oraz określono rolę pokrycia dachowego w procesach ich transportu. Scharakteryzowano również wyzwania związane z analityką wód spływnych z dachów budynków oraz jej rolę w monitoringu jakości atmosfery.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 64 - 65,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Tobiszewski M., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Wody spływne z dachów budynków - źródło informacji o poziomie antropopresji// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2009), s.64-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi