Wpływ 2-hydroksyetylometyloakrylanu na właściwości fizyczne eteru diglicydylowego bisfenolu-A utwardzanego diaminodifenylometanem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ 2-hydroksyetylometyloakrylanu na właściwości fizyczne eteru diglicydylowego bisfenolu-A utwardzanego diaminodifenylometanem

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu 2-hydroksyetylometyloakrylanu (HEMA) na właściowści fizyczne eteru diglicydylowego bisfenolu-A (DGEBA) utwardzanego diaminodifenylometanem (DDM). Badania statycznych właściwości mechanicznych: wytrzymałość na rozciąganie, twardość, gęstość oraz parametry kinetyki reakcji sieciowania wykazały ścisłą zależność pomiędzy składem wymienionych substratów a ich wpływem na uzyskane parametry fizyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XVIII Konferencja naukowa ''Modyfikacja polimerów: stan i perspektywy w roku 2007'', [Wrocław - Polanica Zdrój, 23-26.09.2007] strony 172 - 175
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Łaźniewska J., Haponiuk J.: Wpływ 2-hydroksyetylometyloakrylanu na właściwości fizyczne eteru diglicydylowego bisfenolu-A utwardzanego diaminodifenylometanem// XVIII Konferencja naukowa ''Modyfikacja polimerów: stan i perspektywy w roku 2007'', [Wrocław - Polanica Zdrój, 23-26.09.2007]/ ed. red. R. Steller, D. Żukowska. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s.172-175
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi