Wpływ absorpcji wody na obrazy zniszczeń udarowych w wybranych warstwowych kompozytach polimerowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ absorpcji wody na obrazy zniszczeń udarowych w wybranych warstwowych kompozytach polimerowych

Abstrakt

Przedstawiono obrazy zniszczeń udarowych (zewnętrznych i wewnętrznych) w płytkach kompozytu epoksydowego o zbrojeniu hybrydowym aramidowo-szklanym w stanie suchym i po nasyceniu wodą. Przy małej energii udaru (ok. 5 J/mm) zniszczenia sprowadzają się do lekkich uszkodzeń powierzchni w miejscu uderzenia bijaka oraz delaminacji i pęknięć na granicy włókien i osnowy spowodowanych oddzielaniem składników kompozytu na skutek absorpcji wody. W wyniku nasycenia wodą i zaistniałych zmian mikrostrukturalnych oraz uplastycznienia żywicy zmienia się zachowanie laminatu w próbie udarowej, co objawia się spadkiem maksymalnej siły oddziaływania bijaka na próbkę oraz wydłużonym czasem do momentu odbicia bijaka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 73 - 77,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Imielińska K., Touzet M., Guillaumat L.: Wpływ absorpcji wody na obrazy zniszczeń udarowych w wybranych warstwowych kompozytach polimerowych// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.73-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi