Wpływ absorpcji wody na własności laminatów winyloestrowych wzmocnionych włóknem aramidowym i szklanym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ absorpcji wody na własności laminatów winyloestrowych wzmocnionych włóknem aramidowym i szklanym

Abstrakt

Zbadano zachowanie dwóch laminatów o osnowie winyloestrowej, zbrojonych włóknami aramidowymi i szklanymi w stanie suchym i po zanurzeniu w wodzie. Materiały poddawane są badaniom ze względu na potencjalne zastosowanie w okrętownictwie i brak podobnych danych w literaturze. Zbrojenie laminatów miało postać tkaniny hybrydowej aramidowo szklanej (1) lub składało się z na przemian ułożonych jednorodnych warstw włókien aramidowych i szklanych (2). Badano chłonność wody do nasycenia (700C), określając współczynniki dyfuzji wody, zgodnie z II prawem Fickła. Określono własności laminatów w próbie zginania i ścinania międzywarstwowego. Laminaty (1) chłoną wodę znacznie wolniej niż laminaty (2) i nasycają się przy wyższej zawartości wody pomimo nieznacznie tylko wyższej zawartości higroskopijnych włókien aramidowych. Wytrzymałość na zginanie i ścinanie miedzywarstwowe jak i moduł sprężystości przy zginaniu są wyższe dla laminatu zbrojonego tkaniną hybrydową. Dotyczy to zarówno stanu suchego jak i nasycenia wodą. Woda zaabsorbowana przez laminat wywołuje widoczną degradację mikrostruktury, objawiającą się licznymi pęknięciami na granicy włókien i żywicy. Defekty te nie wywołują obniżenia wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe, ale znacząco zmniejszają odkształcenie próbki przy zginaniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Kompozyty nr 3, strony 192 - 197,
ISSN: 1641-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Imielińska K., Wojtyra R.: Wpływ absorpcji wody na własności laminatów winyloestrowych wzmocnionych włóknem aramidowym i szklanym// Kompozyty. -Vol. 3., nr. 7 (2003), s.192-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi