Wpływ agregacji poziomów wodonośnych na dokładność analizy modelowej krąże- nia wód podziemnych na przykładzie gdańskiego systemu wodonośnego.**2002, 102 s. 54 rys. 17 tab. bibliogr. 117 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /29.11.2002/ Wydz. Bud. Wod. i Inż. Środ. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kozerski. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ agregacji poziomów wodonośnych na dokładność analizy modelowej krąże- nia wód podziemnych na przykładzie gdańskiego systemu wodonośnego.**2002, 102 s. 54 rys. 17 tab. bibliogr. 117 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /29.11.2002/ Wydz. Bud. Wod. i Inż. Środ. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kozerski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi