Wpływ azotowania jarzeniowego i laserowego nadtapiania na odporność kawitacyjną stali X5CrNi18-10 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ azotowania jarzeniowego i laserowego nadtapiania na odporność kawitacyjną stali X5CrNi18-10

Abstrakt

Nierdzewne stale austenityczne charakteryzują się doskonałą odpornością korozyjną, aczkolwiek niskimi właściwościami mechanicznymi. W wielu przypadkach ogranicza to ich eksploatację w warunkach przemysłowych. Ponadto, nierdzewne stale austenityczne są wrażliwe na korozję lokalną w obecności jonów halogenkowych. Technologie materiałowe, które dają potencjalne możliwości otrzymywania korzystnego wpływu na właściwości mechaniczne i odporność korozyjną nierdzewnych stali austenitycznych zostały przeanalizowane w warunkach kawitacji. W pracy tej uwaga została zwrócona na nadtapianie laserowe i proces niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego nierdzewnej stali typu X5CrNi18-10. Obróbka laserowa została przeprowadzona przy użyciu różnych mocy wiązki lasera: 2 i 5 kW. Badania odporności kawitacyjnej warstw przetopionych zostały ograniczone do prędkości skanowania 0,25 m/min. Podczas laserowego nadtapiania próbki zostały zanurzone w ciekłym azocie z jednoczesnym doprowadzeniem gazu osłonowego. Proces azotowania został przeprowadzony w temperaturze 450OC. Podczas azotowania skład chemiczny mieszaniny gazowej składał się z różnej zawartości azotu. Dodatkowym celem pracy było połączenie obu obróbek w celu utworzenia nowej grupy warstw. Wstępne badania naukowe przed kawitacją zawierały następujące analizy: składu chemicznego przy użyciu optycznego spektrometru emisyjnego z wyładowaniem jarzeniowym; budowy fazowej przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego ; właściwości mechanicznych przy użyciu twardościomierza; mikrostruktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Badania odporności na erozję kawitacyjną zostały przeprowadzone na stanowisku z wirującą tarczą oraz na stanowisku magnetostrykcyjnym. Odporność na erozję kawitacyjną materiału referencyjnego i warstw określono na podstawie krzywych erozji. Wpływ obciążeń kawitacyjnych na budowę fazową podczas testów kawitacyjnych zaprezentowano. Ponadto, degradacja materiału referencyjnego i warstw po kawitacji została zaprezentowana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Wykazano, że azotowanie i połączenie obu procesów mogą prowadzić do korzystnego wpływu na erozję kawitacyjną. W przypadku warstw naazotowanych rezultaty zależą od składu chemicznego mieszaniny gazowej. Ujawniono, że laserowe nadtapianie nie ma znacznego wpływu na krzywe erozji kawitacyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 173 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi