Wpływ azotowania jarzeniowego na niszczenie wodorowe stali przy stałym obciążeniu = Influence of plasma nitriding on steelhydrogen degradation under constant load - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ azotowania jarzeniowego na niszczenie wodorowe stali przy stałym obciążeniu = Influence of plasma nitriding on steelhydrogen degradation under constant load

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu warstwy azotowanej jarzeniowo na podatność stali stopowej 34CrAlNi7-10 na niszczenie wodorowe, wyznaczoną w próbie stałego obciążenia w środowisku kwaśnym przy polaryzacji katodowej o gęstości prądu 1 mA/cm2.Określano odporność na pękanie w czasie 200 godz. dla obciążeń równych 0,88-0,96 siły zrywającej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Błaszkiewicz M., Zieliński A., Ćwiek J.: Wpływ azotowania jarzeniowego na niszczenie wodorowe stali przy stałym obciążeniu = Influence of plasma nitriding on steelhydrogen degradation under constant load// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi