Wpływ azotynów i zewnętrznych źródeł węgla na przebieg procesu usuwania azotu w procesie nitryfikacji - denitryfikacji w reaktorze SBR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ azotynów i zewnętrznych źródeł węgla na przebieg procesu usuwania azotu w procesie nitryfikacji - denitryfikacji w reaktorze SBR

Abstrakt

Odcieki z beztlenowych procesów przeróbki osadu w komorach fermentacji (tzw. wody poosadowe) są istotnym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej oczyszczalni ścieków. Odpowiednie oczyszczanie tych wód może więc, w bardzo istotny sposób wpłynąć na warunki eksploatacji oczyszczalni. W celu zmniejszenia zapotrzebowania tlenu w procesie nitryfikacji oraz ograniczenia zapotrzebowania na węgiel organiczny w procesie denitryfikacji, dąży się do skrócenia przemian azotu w trakcie nitryfikacji i denitryfikacji tylko do azotynów (NO2-N) zamiast pełnej nitryfikacji azotanów (NO3-N).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska Inżynieria Środowiska : prace. - T. II strony 267 - 274
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Majtacz J., Kaszubowska M., Mąkinia J.: Wpływ azotynów i zewnętrznych źródeł węgla na przebieg procesu usuwania azotu w procesie nitryfikacji - denitryfikacji w reaktorze SBR// Polska Inżynieria Środowiska : prace. - T. II/ ed. pod red. M. R. Dudzińskiej, A. Pawłowskiego. Politechnika Lubelska. Lublin: KIŚ PAN, 2012, s.267-274
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi