Wpływ braku sczepności międzywarstwowej na wartość modułów sztywności warstw asfaltowych obliczonych na podstawie wyników ugięć z aparatu fwd - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ braku sczepności międzywarstwowej na wartość modułów sztywności warstw asfaltowych obliczonych na podstawie wyników ugięć z aparatu fwd

Abstrakt

W konstrukcji nawierzchni na odcinku doświadczalnym zasymulowano różne poziomy sczepności międzywarstwowej pomiędzy warstwami asfaltowymi, od pełnej do całkowitego braku. Różną sczepność międzywarstwową uzyskiwano poprzez zmiany ilościowe skropienia międzywarstwowego, zaś brak sczepności poprzez aplikację pomiędzy warstwy asfaltowe pyłów z odpylania lub zaczynu gliny. Po oddaniu odcinka drogi do eksploatacji wykonano badania terenowe nośności nawierzchni aparatem FWD oraz laboratoryjnie oznaczono sczepność międzywarstwową metodą Leutnera na odwierconych próbkach. Wyznaczono moduły sztywności warstw asfaltowych na podstawie ugięć nawierzchni metodą obliczeń odwrotnych. Obliczono trwałości zmęczeniowe konstrukcji nawierzchni dla wyznaczonych modułów sztywności przy różnych wariantach sczepności międzywarstwowej. Stwierdzono istotny wpływ wyznaczonych modułów na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni przy różnych założeniach sczepności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym = 4th International Conference : Modern Technologies in Highway Engineering strony 103 - 112
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Jaskuła P.: Wpływ braku sczepności międzywarstwowej na wartość modułów sztywności warstw asfaltowych obliczonych na podstawie wyników ugięć z aparatu fwd// IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym = 4th International Conference : Modern Technologies in Highway Engineering/ ed. red. W. Grabowski. - Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Zakład Dróg , Ulic i Lotnisk. Poznań: Wydaw. Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej, 2009, s.103-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi