Wpływ całkowitej zawartości sadzy na właściwości mieszanin SBR/dewulkanizat - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ całkowitej zawartości sadzy na właściwości mieszanin SBR/dewulkanizat

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu napełniacza aktywnego w postaci sadzy na właściwości kompozycji kauczuku butadienowo-styrenowego i dewulkanizatu gumowego otrzymanego metodą ciągłą. Scharakteryzowano zależności pomiędzy sumaryczną ilością sadzy, stanowiącą sumę sadzy dodawanej i sadzy zawartej w dewulkanizacie gumowym, a charakterystyką przebiegu wulkanizacji, właściwościami fizycznymi oraz dynamicznymi właściwościami mechanicznymi otrzymanych wulkanizatów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Formela K., Kołacka K., Stankiewicz P., Haponiuk J., Stasiek A.: Wpływ całkowitej zawartości sadzy na właściwości mieszanin SBR/dewulkanizat// Przemysł Chemiczny. -, nr. nr 9 (2012), s.1767-1769
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi