Wpływ cech konstrukcyjnych stanowiska badawczego na proces tarcia ślizgowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ cech konstrukcyjnych stanowiska badawczego na proces tarcia ślizgowego

Abstrakt

Zaprezentowano wyniki badań będących bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych prac z zakresu badania drgań wywołanych tarciem. Badano konforemne płaskie skojarzenie pierścieniowe z monolitycznego Al2O,3 smarowanego olejem parafinowym. Badania wykonano na Tribometrze PT-3 wyposażonym w komputerowy system sterująco pomiarowy, umożliwiający wielokanałową szerokopasmową rejestrację przyspieszeń, sił i przemieszczeń. Układ badawczy tribometru zmodyfikowano umożliwiając prowadzenie badań przy zmiennej bezwładności i sztywności podparcia. Zarejestrowano drgania cierne o 2 stopniach swobody w szerokim zakresie obciążeń i prędkości ślizgania. Dokonano analizy wpływu warunków badań z uwzględnieniem cech dynamicznych maszyny badawczej na obserwowane tarcie ślizgowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje strony 208 - 213,
ISSN: 0324-9646
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Łubiński J., Druet K., Neyman A.: Wpływ cech konstrukcyjnych stanowiska badawczego na proces tarcia ślizgowego// Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -., nr. 87, nr 27 (2002), s.208-213
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi