Wpływ cyklicznego ścinania na przebieg lokalizacji odkształceń w gruntach piaszczystych.XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ cyklicznego ścinania na przebieg lokalizacji odkształceń w gruntach piaszczystych.XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

Abstrakt

Omówiono wpływ cyklicznego ścinania na lokalizację odkształceń stycznych w materiałach granulowanych. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych na bazie mikropolarnego prawa hipoplastycznego dla wąskiej warstwy piasku. Obliczenia wykonano dla dużej amplitudy ścinania i piasku zagęszczonego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo strony 185 - 192,
ISSN: 0434-0779
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Tejchman-Konarzewski A.: Wpływ cyklicznego ścinania na przebieg lokalizacji odkształceń w gruntach piaszczystych.XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo. -., nr. 1573,z.97 (2003), s.185-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi