Wpływ cyklicznych naprężeń mechanicznych na trwałość organicznych powłok ochronnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ cyklicznych naprężeń mechanicznych na trwałość organicznych powłok ochronnych

Abstrakt

Tematem pracy jest wpływ cyklicznych naprężeń mechanicznych na właściwości ochronne organicznych powłok przeciwkorozyjnych. Zbadano dynamikę procesu niszczenia zmęczeniowego powłok poddanych powtarzającym się napężeniom zginającym o różnych częstotliwościach. Odporność powłok nowych porównano z powłokami poddanymi procesom starzenia fizycznego (poprzez ekspozycję na promieniowanie UV lub na podwyższoną temperaturę). W pracy wykazano, iż cykliczne naprężenia mechaniczne stanowią czynnik w istotny sposób wpływający na obniżenie trwałości organicznych powłok ochronnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi