Wpływ dezintegracji ultradźwiękowej na przebieg fermentacji metanowej = The Effect of ultrasonic disintegration on sewage sludge anaerobic digestion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ dezintegracji ultradźwiękowej na przebieg fermentacji metanowej = The Effect of ultrasonic disintegration on sewage sludge anaerobic digestion

Abstrakt

Dezintegracja ultradźwiękowa jest jedną z nowoczesnych metod obróbki osadów ściekowych przed poddaniem ich fermentacji metanowej. Zastosowanie tej technologii skutkuje zwiększeniem ilości produkowanego biogazu oraz poprawia właściwości osadów ściekowych. W pracy badano wpływ dezintegracji ultradźwiękowej na podatność osadu na odwadnianie, ilość i jakość produkowanego biogazu oraz zmiany właściwości osadu podczas fermentacji metanowej. W cieczy nadosadowej badano zmiany ChZT oraz stężenia azotu amonowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, t. 1 strony 331 - 337
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Tomczak-Wandzel R., Mędrzycka K., Cimochowicz-Ribicka M.: Wpływ dezintegracji ultradźwiękowej na przebieg fermentacji metanowej = The Effect of ultrasonic disintegration on sewage sludge anaerobic digestion// Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, t. 1/ ed. red. J. Ozonek, M. Pawłowska. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009, s.331-337
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 148 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi