Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu regeneratów gumowych otrzymanych w różnych warunkach ścinania na przebieg procesu wulkanizacji oraz statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne wulkanizatów mieszanek kauczuku butadienowo-styrenowego i regeneratu gumowego. Regenerację miału gumowego prowadzono metodą periodyczną przy użyciu walcarki oraz metodą ciągłą z zastosowaniem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. W celu poprawy przetwórstwa miału gumowego metodą periodyczną, jako plastyfikator zastosowano dwa rodzaje olejów popirolitcznych uzyskanych w wyniku pirolizy opon. Otrzymane regeneraty gumowe użyto jako substytut (10-50% mas.) kauczuku SBR w mieszankach gumowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dodatek regeneratów wpływa korzystnie na właściwości mechaniczne wulkanizatów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny wydanie 5, strony 666 - 671,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Formela K., Formela M., Januszewicz K.: Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, iss. 5 (2014), s.666-671
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi