Wpływ drgań wywołanych wbijaniem ścianki szczelinowej na obiekty sąsiednie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ drgań wywołanych wbijaniem ścianki szczelinowej na obiekty sąsiednie

Abstrakt

Pogrążanie metodą wibracyjną ścianki szczelnej stanowiącej obudowę wykopów w terenie mocno zurbanizowanym oddziaływuje na obiekty sąsiednie. Z tego względu ważny jest dobór technologii pogrążania ścianki oraz profilu grodzic na etapie projektu budowlanego. Zasięg i stopień szkodliwości wpływu drgań na obiekt zależy między innymi od jego charakterystyki, parametrów podłoża gruntowego, kształtu zagłębianych profili i parametrów młota wibracyjnego. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów drgań na budowlach sąsiadujących, prowadzonych w trakcie realizacji wybranych obiektów budowlanych w Gdańsku i Sopocie przy zastosowaniu różnych parametrów wbijania profili. Określono strefy oddziaływania drgań w poszczególnych przypadkach. Podano wnioski z przeprowadzonych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały. X Sympozjum "Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle". Kraków, 27-28 listopada 2003 r. strony 89 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Horodecki G.: Wpływ drgań wywołanych wbijaniem ścianki szczelinowej na obiekty sąsiednie// Materiały. X Sympozjum "Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle". Kraków, 27-28 listopada 2003 r./ Kraków: P. Krak., 2003, s.89-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi