Wpływ drzewienia elektrycznego na poziom ładunku w obszarze przyelektrodowym izolacji polietylenowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ drzewienia elektrycznego na poziom ładunku w obszarze przyelektrodowym izolacji polietylenowej

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki badań charakterystyk prądów depolaryzacyjnych I(t) w próbkach polietylenu w układzie ostrze - płyta uziemiona. Charakterystyki te zmierzone po ładowaniu próbki napięciem 5 kV przez czas 10 lub 30 minut przedstawiają w układzie współrzędnych logarytm I - czas t postać prostych równoległych. W przypadku igły bez drzewka obserwuje się zależność wykładniczą, natomiast przy wystąpieniu drzewka w krótkich czasach relaksacji obserwuje się wzrost prądu. Prądy depolaryzacyjne mogą zostać przeliczone na empiryczne współczynniki starzenia związane z poziomem ładunku w miejscach niejednorodności kabla. Metoda ta wymaga znalezienia stałych ai oraz stałych czasowych relaksacji ładunków ti sumy funkcji wykładniczych zgodnie z teorią Simon i Tamma.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Olesz M.: Wpływ drzewienia elektrycznego na poziom ładunku w obszarze przyelektrodowym izolacji polietylenowej// Przegląd Elektrotechniczny.. -Vol. R. 4., nr. nr 1 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi