Wpływ dużych założeń widowiskowo-sportowych na rewitalizację przestrzeni miejskich na przykładzie stadionu Energa Arena w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ dużych założeń widowiskowo-sportowych na rewitalizację przestrzeni miejskich na przykładzie stadionu Energa Arena w Gdańsku

Abstrakt

Celem badań jest wykazanie, iż budowa dużych obiektów i założeń widowiskowo-sportowych w przestrzeni zurbanizowanej może generować pozytywne przemiany i rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Na podstawie analizy porównawczej przypadków, w których działania takie miały miejsce można stwierdzić, że lokalizowanie tychże obiektów na silnie zdegradowanych terenach zurbanizowanych jest jedną z najbardziej efektywnych metod rewitalizacji na dużą skalę. Jest to widoczne głównie na obszarach poprzemysłowych, które są zazwyczaj dobrze powiązane z kanałami, rzekami i innymi szlakami lub zbiornikami wodnymi. Rozległe przestrzenie otaczające obiekty widowiskowo-sportowe stwarzają korzystne warunki do projektowania dodatkowych funkcji rekreacyjnych takich jak parki i tereny zielone, które w powiązaniu z wodą stają się miejscem niezwykle atrakcyjnym dla mieszkańców miasta. W efekcie działania te prowadzą do lokalizowania w ich pobliżu osiedli mieszkaniowych oraz stopniowego rozwoju wielofunkcyjnej struktury miejskiej. Jednym z najważniejszych czynników sprzyjających przemianom tego typu jest modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, umożliwiająca połączenie terenów rewitalizowanych z resztą miasta. Dobrze zaplanowany program nowo powstających obiektów sportowych jest również niezwykle ważnym czynnikiem. Jak pokazują badania duże wielofunkcyjne obiekty widowiskowo-sportowe, mogą funkcjonować w mieście jako nowy rodzaj przestrzeni publicznej, oferującej zajęcia i rozrywkę nie tylko związane ze sportem. Prowadzi to nie tylko do nawiązywania zupełnie nowych relacji społecznych, ale również do powstawania miejsc pracy i ogólnej poprawy szeroko rozumianego wizerunku dzielnicy, a co za tym idzie, do realizowania nowych inwestycji na sąsiednich obszarach miejskich.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 339 - 349,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Taraszkiewicz K.: Wpływ dużych założeń widowiskowo-sportowych na rewitalizację przestrzeni miejskich na przykładzie stadionu Energa Arena w Gdańsku// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -., (2018), s.339-349
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi